A X-a Conferinta Cultura la duba! ...sau in lumi paralele Inregistrare Conferinta Rezumate-Instructiuni pt. autori Prezentari Carte rezumate

 

  • Data limita de trimitere a rezumatelor va fi 1 septembrie 2012  
  • Rezumatele vor fi redactate în limba română și engleză  
  • Textul nu trebuie să depășească 300 de cuvinte  
  • Rezumatele vor fi structurate în 4 paragrafe: Introducere; Material și metodă; Rezultate; Concluzii  
  • Nu se acceptă în rezumate prezența tabelelor și fotografiilor  
  • Rezumatele se redactează în format Times New Roman, caracter de 12  
  • Titlul trebuie scris cu majuscule  
  • Se menționează numele întreg al autorilor și instituția unde a fost făcut studiul  
  • Numărul maxim de autori este de 8 pentru lucrările generale și 4 pentru prezentările de caz  
  • Rezumatele vor fi publicate în volumul conferinței