Societatea Română de Chirurgie Toracică 1994
Romanian Society of Thoracic Surgery 1994

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi
University of Medicine and Pharmacy ‘Gr.T. Popa’ Iasi

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi
Pneumology Clinic Hospital Iasi

A XIII-A CONFERINTA ANUALA A SOCIETATII ROMANE DE CHIRURGIE TORACICA 1994

De la Jacobeus la da Vinci un secol de chirurgie toracoscopică
From Jacobeus to da Vinci, a century of thoracoscopic surgery

iasi

22-25 OCTOMBRIE 2015
Iaşi – România

Dragi colegi,

în această toamnă, Societatea Romana de Chirurgie Toracică 1994, organizează A XIII-a Conferinţă Natională de Chirurgie Toracică.
Oraşul celor 7 coline cu urmele fine parfumate ale Teiului lui Eminescu, coborând agale pe alei zâmbitoare, pline cu trandafiri şi sub caldura razelor de soare ascunse printre frunzişul castanilor îmbie la prietenie şi poveştiri.
Într-un oraş plin de istorie şi încoronat de spirit sfânt, avem plăcerea de a ne revedea după un an, cu bune şi cu grele, cu noi experienţe şi realizări chirurgicale.

Şi pentru că ne propunem o întâlnire plină de dinamism, aceasta va avea loc în dulcele târg al Ieşilor, la Hotel Ramada începând cu 22 octombrie.

Cu speranţa că numarul 13 va aduce noroc Conferinţei Nationale de Chirurgie Toracică, vă asteptam cu drag şi entuziasm sporit!


Dear colleagues,

This fall, Romanian Society of Thoracic Surgeons 1994, organizes the XIII-th National Conference of Thoracic Surgery.
The city of seven hills scented with fine traces of Eminescu’s lime, strolling down the alleys smiling, full of roses under heat and sunlight hidden among foliage chestnut calls to friendship and tales.
In a city full of history and crowned by holy spirit, we have the pleasure of seeing us again after a year, with new experiences and achievements in surgery.

We propose a meeting full of dynamism in the sweet town of Iasi, Hotel Ramada starting October 22.

Hoping that the number thirteen will bring good luck to the Thoracic Surgery National Conference, we welcome you!

Preşedinte SRCT 1994: // President SRCT 1994:
Prof. Dr. Alexandru Nicodin

Preşedintele Comitetului Local Organizare: // PPresident of the Local Organizing Committee:
Ş.L. Dr. Cristina Grigorescu

 
 

INFORMAŢII GENERALE
GENERAL INFORMATION

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Hotel Ramada 4* - Strada Grigore Ureche 27, Iași
Venue: Hotel Ramada 4* - Street Grigore Ureche 27, Iași

IASI

ÎNREGISTRARE: Pentru a vă inregistra vă rugăm să trimiteţi copia ordinului de plată a taxei de participare SCANATĂ la urmatoarea adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
REGISTRATION: To register please send a copy of the payment order scanned participation fee to the following address: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
TAXA DE PARTICIPARE:
Plata taxei de participare se va face doar prin Ordin de Plată (NU prin mandat poştal) în contul:
Fee payment will be made only by money order (not postal ) account:

S.C.Asociatia”Societatea Romana de Chirurgie Toracica 1994”
CUI: 26422904
RO 83 RNCB 0082 1145 2701 0001
BCR Bucureşti, sucursala Unirii

Taxele pentru dobandirea calitatii de membru în cadrul societăţii noastre sunt:
Fees for becoming a member in our society are:

 • 120 RON pentru rezidenţi // 25 EUR for residents
 • 230 RON pentru specialişti si primari // 50 EUR for specialists and primary

Taxele de participare la conferinţa sunt:
Fees for participation in the conference are:

 • 230 RON pentru rezidenţi // 50 EUR for residents
 • 450 RON pentru specialişti si primari membri SRCT 1994 // 100 EUR for specialists and primary members SRCT 1994

Taxele pentru nemembri sunt duble.
Fees for non-members are twofold.

Taxele se vor plati *IN LEI la cursul zilei* in contul societăţii, pana la data de 30 septembrie.

 

TEMATICĂ
TOPIC

 1. Chirurgia toracică minim invazivă // Minimally Invasive Thoracic Surgery
 2. Chirurgie oncologică // Surgical Oncology
 3. Traumă // Trauma
 4. Varia // Varia

Preşedinte de onoare SRCT 1994: // Honorary President SRCT 1994:
Prof. Dr. Teodor Horvat

Preşedinte SRCT 1994: // President SRCT 1994:
Prof. Dr. Alexandru Nicodin

Vicepreşedinte SRCT 1994: // Vicepresident SRCT 1994:
Prof. Dr. Dan Ulmeanu

Comitetul ştiinţific: // Scientific Committee:
Prof. Dr. Cordoş Ioan
Prof. Dr. Nicodin Alexandru
Ş.L. Dr. Paleru Cristian
Prof. Dr. Ulmeanu Dan
Ş.L. Dr. Cristina Grigorescu
Prof. Dr. Lucian Miron
Dr. Constantin Volovaţ

Comitetul National de Organizare: // National Organizing Committee:
Prof. Dr. Boţianu Alexandru (Tg. Mureş)
Prof. Dr. Cordoş Ioan (Bucuresti)
Prof. Dr. Horvat Teodor (Bucuresti)
S.L. Burlacu Ovidiu (Timisoara)
Dr. Nicolau Dan (Cluj-Napoca)
Ş.L. Dr. Paleru Cristian (Bucuresti)

Comitetul local de organizare: // Local Organizing Committee:
Ş.L. Dr. Cristina Grigorescu
Dr. Mitrofan Costel
Dr. Lovin Ciprian Sebastian
Dr. Aldea Cătălina
Dr. Lunguleac Tiberiu
Dr. Leu Sorin Ştefaniţă
Dr. Cojocaru Ionuţ-Cristian
Dr. Calancia Cristea Carmen

REZUMATE: // Summary:
Rezumatele vor fi trimise pe adresa societăţii: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , până la 30 septembrie 2015.
Abstracts must be submitted to the company: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it until September 30, 2015.

PROGRAM PRELIMINAR: // PRELIMINARY PROGRAM:
Va fi afisat in curand.
It will be displayed soon.

CONTACT CONFERINŢĂ: // CONFERENCE CONTACT:
Ş.L. Dr. Cristina Grigorescu - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it - 0722464184
Dr. Mitrofan Costel – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it - 0722958266
Dr. Lovin Ciprian – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it - 0745051741

CAZARE: // ACCOMMODATION:

 • Hotel Ramada
  Strada Grigore Ureche nr.27, Iași
  Tel. : 0232 / 256 070

 • Variante de cazare:
  Hotel Moldova***
  Hotel Eden***